Deelgenoten Gemeente Bosnië en Herzegovina

Link naar de Nieuwsbrief december van André en Marja Lichtendonk

08 nieuwsbrief AM december 2021

 

Bezoek van André en Marja Lichtendonk aan Hervormde Gemeente van Twijzelerheide

Als corona het toelaat zullen Andrë en Marja Lichtendonk op zondag 16 januari een dienst in onze gemeente bijwonen. na afloop van de dienst willen zij ons iets vertellen over en laten zien van hun werk voor de GZB in Bosnië en Herzegovina.

Noteer deze datum alvast in uw agenda. verdere informatie volgt.

 

 

Link naar YouTube filmpje van André en Marja Lichtendonk over hun werk als als zendingswerkers namens de GZB in Bosnië en Herzegovina:

http://youtu.be/R-CNz4XE4QY

 

Zendingsarbeiders in Bosnië en Herzegovina (BiH)

lichtendonk

 

Wij, Adré en Marja Lichtendonk, zijn in juni 2019 uitgezonden door de GZB naar Bosnië en Herzegovina om ons in te zetten voor de opbouw van de kerk en missionaire presentie in de samenleving. Ons verlangen is dat meer mensen God en Zijn genade leren kennen en vanuit Zijn vergevende liefde mogen leven. Het is niet voor het eerst dat we uitgezonden zijn. Van 1992 tot 1998 waren we met ons gezin naar Kenya uitgezonden. Inmiddels staan onze 5 kinderen ‘op eigen benen’ en zijn we zonder hen (en zonder onze 6 kleinkinderen) uitgezonden. BiH was niet helemaal onbekend en nieuw voor ons. Vanaf 1998 tot 2008 was Adré werkzaam voor Stichting HOE (Hulp Oost Europa) en kwam er jaarlijks om projecten te bezoeken.

 

De protestantse kerk in BiH is klein. In totaal zijn er zo´n 800 leden, verdeeld over ongeveer 40 kerken. De kerk is niet groot, maar heeft visie en verlangen om te groeien, bijvoorbeeld door op nieuwe plekken gemeenten te stichten. Het probleem is dat er geen mensen zijn die dit op kunnen pakken en geen geld om het werk mee te bekostigen. De bestaande gemeenten zouden graag meer willen investeren in groei en gemeenteopbouw, in het bijzonder jeugdwerk. Daarnaast willen de gemeenten meer groeien in hun diaconale taak. Ook hiervoor geldt dat er onvoldoende mensen zijn die dit op kunnen pakken. De gemeenteleden die er zijn, zijn vaak al op andere plekken in de gemeente betrokken of hebben hun handen vol aan het verdienen van inkomen. Een andere uitdaging is de motivatie van de predikanten in de afgelegen steden en dorpen. Voor hen is het predikantenbestaan vaak een eenzaam gebeuren. De kerk zou hen graag ondersteunen met een pastor voor de pastors. Het vertrek van veel gemeenteleden naar het buitenland maakt verdere groei vaak lastig.

 

Achtergrond:

Bosnië/Herzegovina kent drie grote bevolkingsgroepen. Bij deze groepen zijn  religie en etniciteit nauw met elkaar verweven. Zo’n 50% van de bevolking is Bosniër en moslim, zo’n 30% Servisch-orthodox en zo’n 15% katholiek met een Kroatische achtergrond. De overgang naar een ander geloof ligt gevoelig. Het is in de beleving van de familie niet alleen een verandering van religie, maar ook het achterlaten van je wortels en identiteit.

 

Wilt u met ons meebidden voor de kleine protestantse gemeentes en hun voorgangers?

Gebedspunten voor Bosnië:

  • Zegen op de verkondiging van het Evangelie door voorgangers en evangelisten.
  • Volharding en vreugde in dit werk op plaatsen waar christenen in de minderheid zijn.
  • Verlangen van mensen om de reddende liefde en vrede van de Jezus te leren kennen.