Kerkdiensten

De kerkdienst in Twijzelerheide

Het centrum van ons gemeenteleven vindt u op zondag tijdens de beide erediensten die om 9.30 en om 13.45 uur gehouden worden. De erediensten kennen een eenvoudig karakter. We zingen psalmen en liederen uit de bundel Weerklank, bidden, geven onze gaven en lezen uit de Bijbel ( HSV, Herziene Staten Vertaling).

Het zwaartepunt van de dienst ligt bij de prediking van het evangelie. Door de jaren heen hebben zondag aan zondag eenvoudige predikers met grote overgave en geloofsmoed hier het evangelie verkondigd en dat mag doorgang vinden tot op de dag van vandaag. De inhoud? Dat God de mensen zó heeft liefgehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven zal ontvangen. Dat evangelie waarin het heil in Christus centraal staat met de oproep tot geloof en bekering bouwt de gemeente en verheerlijkt de naam van God.

Meeluisteren van de kerkdiensten. 

Wilt u de dienst nog eens  beluisteren? Dan kunt u een DVD bestellen bij dhr. L. v.d. West, tel. 0614472887 of mail: lippe_west@live.nl tegen een kleine vergoeding (€3,50) t.b.v. de kerk.

Ook kunt u de diensten live meemaken door middel van een livestreamverbinding op You Tube:

https://www.youtube.com/channel/UCzwwr-Rbtt2iHo8c1BNMnKA