Kerkdiensten

De kerkdienst in Twijzelerheide

Zingen bij de erediensten.
Beste gemeenteleden. Vanaf zondag 27 juni gaan we weer met elkaar zingen bij de erediensten. Wel houden we rekening met de anderhalve meter en de grootte van ons kerkgebouw. Dit houd in dat we nog niet volledig uit volle borst kunnen meezingen zoals we gewend waren. Dat is misschien jammer maar dat we met elkaar weer het loflied mogen aanheffen geeft al grote blijdschap. Ook mag u als er voldoende afstand wordt gehouden het mondkapje afdoen bij het binnengaan en verlaten van de kerk. We hopen dat dit weer meer ruimte geef om de erediensten bij te gaan wonen.
Uw kerkenraad.

Het centrum van ons gemeenteleven vindt u op zondag tijdens de beide erediensten die om 9.30 en om 13.45 uur gehouden worden. De erediensten kennen een eenvoudig karakter. We zingen psalmen en liederen uit de bundel Weerklank, bidden, geven onze gaven en lezen uit de Bijbel ( HSV, Herziene Staten Vertaling).

Het zwaartepunt van de dienst ligt bij de prediking van het evangelie. Door de jaren heen hebben zondag aan zondag eenvoudige predikers met grote overgave en geloofsmoed hier het evangelie verkondigd en dat mag doorgang vinden tot op de dag van vandaag. De inhoud? Dat God de mensen zó heeft liefgehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven zal ontvangen. Dat evangelie waarin het heil in Christus centraal staat met de oproep tot geloof en bekering bouwt de gemeente en verheerlijkt de naam van God.

Meeluisteren van de kerkdiensten. 

Wilt u de dienst nog eens  beluisteren? Dan kunt u een DVD bestellen bij dhr. L. v.d. West, tel. 0614472887 of mail: lippe_west@live.nl tegen een kleine vergoeding (€3,50) t.b.v. de kerk.

Ook kunt u de diensten live meemaken door middel van een livestreamverbinding op You Tube:

https://www.youtube.com/channel/UCzwwr-Rbtt2iHo8c1BNMnKA

zondag 7 maart WERKBLAD 1 samuel 3